Ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh mạng

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin; góp phần triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “4 lớp” thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Tạp chí khoa học của Việt Nam lọt vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

Tạp chí Khoa học vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices - JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội vào danh mục quốc tế có chỉ số IF 3,78.

Ba người Việt lọt vào top 100 nhà khoa học châu Á năm 2020

Năm 2020, Tạp chí khoa học Asian Scientist vinh danh 3 nhà khoa học nữ của Việt Nam trong Danh sách 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á.

Ra mắt nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp ‘Make in Vietnam’

1Office là nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, đã được hơn 2.000 doanh nghiệp và 100.000 người tin dùng.

Công nghệ mới sẽ giúp Việt Nam đi tắt đón đầu trong kỷ nguyên số

Trong những năm gần đây, khi Việt Nam đang từng bước ứng dụng và phát triển những tiến bộ công nghệ trong xu thế của cuộc CMCN 4.0 thì những lĩnh vực công nghệ mới cũng đang dần được chú trọng nhiều hơn.

Việt Nam có hơn 3.000 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 40 quỹ đầu tư mạo hiểm

Cùng với việc kiện toàn hệ thống chính sách, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ ở các cấp, các ngành góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, phát triển sản phẩm chủ lực

Theo đánh giá từ Bộ KH-CN, các địa phương đã nỗ lực xây dựng, cụ thể hóa và tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động KH-CN trên địa bàn; tập trung hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH-CN; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế…

Chính phủ khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý được giao có trách nhiệm quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ (KH-CN); xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu KH và phát triển CN; khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH-CN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây do Việt Nam phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Việt Nam phải làm chủ các hạ tầng và nền tảng chuyển đổi số cho từng ngành, từng lĩnh vực và đây chính là cơ hội cho Make in Vietnam”.

Xem thêm ...
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.